Exhibitions

Kostolné Kračany, Borbély+Varga+Almási+Izák-Molnár 06/2007

Potuky s fotoaparátom Jahodná, 05/2007

Pállfyho palác, Bratislava, 05/2007

ERATO 5, Dunajská Streda, 05/2007

VIII. medzinárodný festival, San Crispino, Taliansko, 10/2006

Iná krajina, Dunajská Streda, Trnava, 06/2006

ERATO 4, Dunajská Streda, 04/2005