2007/09- Topoľčianky: Almási+Borbély+Grecnárová+Izák-Molnár