Exhibitions

2020- SALON ZVUZS

2019- ARTFÚZIA

Výstava Salón ZVUZS sa konala v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede.

2016- SALÓN-iná krajina-DOMOVINA

Výstava SALÓN-iná krajina-DOMOVINA sa konala v Trnavskom Západoslovenskom múzeu.

2015-výstava ERATO-DS

Výstava ERATO-Dunajská STreda: Vermesová Vila

Iná krajina 4, Dunajská Streda, 06/2008

2007/09- Topoľčianky: Almási+Borbély+Grecnárová+Izák-Molnár

Kostolné Kračany, Borbély+Varga+Almási+Izák-Molnár 06/2007