Exhibitions

2016- SALÓN-iná krajina-DOMOVINA

Výstava SALÓN-iná krajina-DOMOVINA sa konala v Trnavskom Záoadoslovenskom múzeu

2015-výstava ERATO-DS

Výstava ERATO-Dunajská STreda: Vermesová Vila

Iná krajina 4, Dunajská Streda, 06/2008

2007/09- Topoľčianky: Almási+Borbély+Grecnárová+Izák-Molnár

Kostolné Kračany, Borbély+Varga+Almási+Izák-Molnár 06/2007

Potuky s fotoaparátom Jahodná, 05/2007

Pállfyho palác, Bratislava, 05/2007

ERATO 5, Dunajská Streda, 05/2007