2019- ARTFÚZIA

Výstava Salón ZVUZS sa konala v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede.