Kostolné Kračany, Borbély+Varga+Almási+Izák-Molnár 06/2007